Je bent nu hier Segway Den Haag > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder treft u de algemene voorwaarden van Segway Den Haag.

Voordat kan worden deelgenomen aan de Segway Tour dient het vrijwaringsformulier ingevuld en getekend te worden of dient u online akkoord te zijn gegaan. Het vrijwaringsformulier kunt u hier vinden:

Vrijwaringsformulier Segway

Artikel 1
Segway Den Haag is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan gedurende de Segway activiteit en/of Segway rit aan deelnemer, derden en/of goederen.

Artikel 2
De huurder stelt zich aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Artikel 3
Betaling dient te geschieden voor levering van de te huren Segways, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4
De Segways mogen alleen op de door Segway Den Haag gestelde voorwaarden de openbare weg betreden.

Artikel 5
In geval van schade en/of breuk dient het volledige aankoopbedrag van de onderdelen betaald te worden aan Segway Den Haag. Dit komt te vervallen indien de opdrachtgever het eigen risico per Segway per dag heeft afgekocht. Bij overduidelijk misbruik cq vandalisme zal de opdrachtgever wel voor deze kosten verantwoordelijk worden gesteld ondanks de afkoop eigen risico.

Wij hanteren een eigen risico van €500,- per schade aan de Segway (afkoopbaar voor € 10,- per Segway)

Artikel 6
De Segway is WA verzekerd door Segway Den Haag.

Artikel 7
Iedere berijder van de Segway moet een korte rijvaardigheidstraining hebben ondergaan. De huurder is hiervoor verantwoordelijk.

Artikel 8
Deelname aan de Segway activiteit en/of Segway rit is toegestaan voor personen van 16 jaar en ouder met een minimaal gewicht van 45 kilo en een maximaal gewicht van 125 kg. De controle hierop is de verantwoordelijkheid van de huurder.

Artikel 9
Huurder dient het verkeersreglement na te leven en plaatselijke verordeningen. Eventuele verkeersboete(s) zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 10
Segway Den Haag is ten allen tijde bevoegd om bij misbruik of alcoholgebruik de verhuurde Segway(s) binnen de verhuurperiode in te nemen zonder restitutie.

Artikel 11
Zonder expliciete toestemming van Segway Den Haag mag de Segway niet gebruikt worden op onverharde paden, het strand en/of in waterplassen.

Artikel 12
Bij een vroegtijdige terugbezorging van de gehuurde Segways blijft de volle huur gelden.

Artikel 13
In geval van verlies of diefstal dient het volledige aankoopbedrag van de Segway betaald te worden aan Segway Den Haag. Dit geldt alleen als Segway Den Haag niet de (gehele) begeleiding verzorgt.

Artikel 14
Indien door weersomstandigheden, vastgesteld op de dag van het evenement, de tour/workshop niet kan doorgaan en Segway Den Haag is niet naar de locatie afgereisd dan kan de opdracht voor de gecontracteerde dag worden geannuleerd. Deze eventdag zal indien mogelijk en gewenst door de huurder op een later moment (binnen 6 maanden) alsnog worden uitgevoerd tegen de overeengekomen kosten. Deze kosten dienen wel direct voor of na (afhankelijk van wat is overeengekomen) de oorspronkelijke event datum te worden voldaan.
Indien tijdens de tour/workshop de weersomstandigheden het niet toelaten de tour/workshop voort te zetten zullen de kosten voor 100% worden door berekend. Wanneer de opdrachtgever tijdens de tour/workshop zelf wenst te stoppen zal het volledig overeengekomen bedrag worden doorberekend. In alle gevallen is Segway Den Haag degene die bepaald of de weersomstandigheden dusdanig zijn dat het evenement geen doorgang kan vinden.

Artilkel 15
Het annuleren van een aantal Segways of de volledige huurovereenkomst na schriftelijke opdrachtverstrekking zal onder de volgende condities (voor een deel) worden doorberekend:

Tot 60 dagen voor het event = 10 % van het totaalbedrag wordt in rekening gebracht
Tot 30 dagen voor het event = 30 % van het totaalbedrag wordt in rekening gebracht.
Tot 14 dagen voor het event = 60 % van het totaalbedrag wordt in rekening gebracht
Tot 7 dagen voor het event = 90 % van het totaalbedrag wordt in rekening gebracht
6 of < dagen voor het event = 100 % van het totaalbedrag wordt in rekening gebracht

Uiterlijk 7 werkdagen voor het evenement kan maximaal 10% van het aantal geboekte Segways kosteloos worden geannuleerd.

Artikel 16
Alle prijzen in de algemene voorwaarden zijn exclusief BTW.

Artikel 17
Segway tour start pas vanaf 2 personen.

Opgemaakt 16 aug 2015

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bromfiets/vraag-en-antwoord/wat-is-een-segway-en-wat-zijn-de-verkeersregels.html

Boek nu

ZOMER ACTIE !!!

In de zomer kan op verzoek ook een romantische avond tour geboekt worden
voor dezelfde lage prijs als u van ons gewend bent.

Reserveer hier

Cadeaubon

Verras iemand met een speciaal cadeau.... een Segway Tour!!!

Koop Cadeaubon

Startplaatsen en Routes

Belangrijke info met betrekking tot opstapplaats, route en parkeren!

Informatie

Actueel

Het is belangrijk dat u rekening houdt met uw kleding en het weer. Denk bijvoorbeeld aan een goede jas, handschoenen en comfortabele schoenen.